IFOsoft

Novinky

Od 01.06.2024 je v platnosti nový cenník.

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkami IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 22. 03. 2023 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry s požiadavkami výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. v znení MV SR č. 203/2021 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia "Stredná úroveň". Softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 23.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

Dňa 22.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft.

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Firma IFOsoft získala certifikát pre IS DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Kontrola xml formátov

TeamViewer v11

novaPDF x86

novaPDF x64

Školenia

* Správa registratúry

* Mzdová agenda.

* Evidencia majetku.

Úvod

04.07.2024 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V24.01
SP06 pre verziu V24.01 Popis úprav.

16.05.2024 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V24.01
SP05 pre verziu V24.01 Popis úprav.

*12.05.2024 Update SP06 pre modul BYTY V 24.01
- Popis úprav. SP06 pre verziu V24.01

09.05.2024 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V24.01
SP04 pre verziu V24.01 Popis úprav.

*24.04.2024 Update SP05 pre modul BYTY V 24.01
- Popis úprav. SP05 pre verziu V24.01

23.04.2024 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V24.01
SP03 pre verziu V24.01 Popis úprav.

09.04.2024 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V24.01
SP02 pre verziu V24.01 Popis úprav.

*05.04.2024 (26.03.2024) Update SP04 pre modul BYTY V 24.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V24.01

14.03.2024 Update SP03 pre modul BYTY V 24.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V24.01

08. 03. 2024 Update SP02 pre program Mzdy V 24.01
SP02 pre verziu V24.01 - Popis úprav.

28.02.2024 Update SP02 pre modul BYTY V 24.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V24.01

22. 02. 2024 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V24.01
SP01 pre verziu V24.01 Popis úprav.

20.02.2024 Update SP01 pre modul BYTY V 24.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V24.01

12. 02. 2024 Update SP01 - Ekonomická agenda pre podnikateľov V 24.01
SP01 pre verziu V24.01 - Popis úprav.

07. 02. 2024 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V23.01
SP05 pre verziu V23.01 Popis úprav - voľby prezidenta Slovenskej republiky.

07. 02. 2024 Update SP01 pre program Mzdy V 24.01
SP01 pre verziu V24.01 - Popis úprav.

17. 01. 2024 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V23.01
SP04 pre verziu V23.01 Popis úprav - úprava tabuliek poznámok Tab.2, Tab.3, Tab.4 Tab. 10 a Tab.11.

27. 11. 2023 Update SP05 pre program Mzdy V 23.01
SP05 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

11. 08. 2023 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V23.01
SP03 pre verziu V23.01 Popis úprav - príprava finančných výkazov.

04. 08. 2023 Update SP04 - Ekonomická agenda pre podnikateľov V 23.01
SP04 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

04. 08. 2023 Update SP04 pre program Mzdy V 23.01
SP04 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

18. 05. 2023 Update SP03 pre program Mzdy V 23.01
SP03 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

17. 04. 2023 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V23.01
SP02 pre verziu V23.01 Popis úprav - príprava finančných výkazov.

16. 04. 2023 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V23.01
SP01 pre verziu V23.01 Popis úprav - drobné úpravy verzie pre rok 2023.

12. 04. 2023 Update SP02 pre program Mzdy V 23.01
SP02 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

21. 03. 2023 Update SP03 - Ekonomická agenda pre podnikateľov V 23.01
SP03 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

09. 03. 2023 Update SP02 - Ekonomická agenda pre podnikateľov V 23.01
SP02 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

23.02.2023 Update SP01 pre modul BYTY V 23.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V23.01

12. 02. 2023 Update SP01 - Ekonomická agenda pre podnikateľov V 23.01
SP01 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

31. 01. 2023 Update SP01 pre program Mzdy V 23.01
SP01 pre verziu V23.01 - Popis úprav.

21.12.2022 SP - RLFO
Usmernenie k uplatneniu odvodovo odpočítateľnej položky pri dohodách od 01. 01. 2023

* 12. 12. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP06 pre verziu V22.01 Popis úprav - volebné zoznamy. Δ

26.10.2022 Registratúra
Vážení zákazníci,
radi by sme Vás chceli informovať, že Informačný systém Správa registratúry – IFOReg_D, verzia 18.01 eGov., certifikovaný Ministerstvom vnútra SR, sme dňa 21. 10. 2022 zaslali na posúdenie zhody Informačného systému na Správu registratúry (IS). Termín certifikácie informačného systému nám zatiaľ nebol oznámený, no v danej veci s Ministerstvom vnútra SR aktívne komunikujeme.

09.11.2022 Update SP03 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 22.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V22.01

04.11.2022 Mzdová agenda a komunálne voľby
Postup pri spracovaní miezd starostov a poslancov po komunálnych voľbách 2022.

Zmena základnej úrokovej sadzby ECB.

28. 10. 2022 Update SP05 pre program Mzdy V 22.01
SP05 pre verziu V22.01 - Popis úprav. Δ

* 07. 09. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP05 pre verziu V22.01 Popis úprav - volebné zoznamy. Δ

22. 07. 2022 Update SP04 pre program Mzdy V 22.01
SP04 pre verziu V22.01 - Popis úprav. Δ

* 13. 07. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP04 pre verziu V22.01 Popis úprav. Δ

* 30.04.2022 - doplnená aktualizácia meračov/ 24.04.2022 Update SP02 pre modul BYTY V 22.01
- Popis úprav. Δ SP02 pre verziu V22.01

11. 04. 2022 Update SP03 pre program Mzdy V 22.01
SP03 pre verziu V22.01 - Popis úprav. Δ

* 08. 04. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP03 pre verziu V22.01 Popis úprav.

* 07. 04. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP01 pre verziu V22.01 Popis úprav. Δ

05.04.2022 Update SP02 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 22.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V22.01

29.03.2022 Update SP01 pre modul BYTY V 22.01
- Popis úprav. Δ SP01 pre verziu V22.01

24.03.2022 Update SP01 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 22.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V22.01

24. 03. 2022 Update SP02 pre program Mzdy V 22.01
SP02 pre verziu V22.01 - Popis úprav. Δ

11. 02. 2022 Automatická aktualizácia softvéru na pokladniciach EURO 50 a 150
- Bližší popis úprav.

04. 02. 2022 Update SP01 pre program Mzdy V 22.01
SP01 pre verziu V22.01 - Popis úprav. Δ

* 22. 11. 2021 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V21.01
SP02 pre verziu V21.01 Popis úprav. Δ

17.11.2021 Update SP06 pre program Mzdy V 21.01
SP06 pre verziu V21.01 - Popis úprav. Δ

18.10.2021 Update SP02 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 21.01
- Popis úprav. Δ SP02 pre verziu V21.01

24.09.2021 Update SP05 pre program Mzdy V 21.01
SP05 pre verziu V21.01 - Popis úprav. Δ

27.07.2021 Update SP04 pre program Mzdy V 21.01
SP04 pre verziu V21.01 - Popis úprav. Δ

12.07.2021 Update SP04 pre modul BYTY V 21.01
- Popis úprav. Δ SP04 pre verziu V21.01

* 31. 05. 2021 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V21.01
SP01 pre verziu V21.01 Popis úprav. Δ

18.05.2021 Update SP03 pre program Mzdy V 21.01
SP03 pre verziu V21.01 - Popis úprav. Δ

03.05.2021 Update SP03 pre modul BYTY V 21.01
- Popis úprav. Δ SP03 pre verziu V21.01

22.03.2021 Update SP02 pre modul BYTY V 21.01
- Popis úprav. Δ SP02 pre verziu V21.01

12.03.2021 Update SP02 pre program Mzdy V 21.01
SP02 pre verziu V21.01 - Popis úprav. Δ

24.02.2021 Update SP01 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 21.01
- Popis úprav. Δ SP01 pre verziu V21.01

22.02.2021 Update SP01 pre modul BYTY V 21.01
- Popis úprav. Δ SP01 pre verziu V21.01

01.02.2021 Update SP01 pre program Mzdy V 21.01
SP01 pre verziu V21.01 - Popis úprav. Δ

Odmena člena a zapisovateľa volebnej komisie. Postup.

* Zmena názvu a právnej formy spoločnosti IFOsoft
Spoločnosť IFOsoft verejná obchodná spoločnosť so sídlom Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČ DPH: SK 2020518918, IČO: 31666108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sr, vložka č. 64/P informuje o zmene obchodného mena a právnej formy spoločnosti.

Deň zmeny: 21.01.2016
Nový názov: IFOsoft s.r.o.
Nová právna forma: s.r.o.
Nový zápis do OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32314/P
Ostatné identifikačné údaje spoločnosti IFOsoft s.r.o. ostávajú nezmenené.

webdesign a správa • miskerik.sk