IFOsoft

Novinky

Od 01.01.2022 je v platnosti nový cenník.

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkami IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

Dňa 22.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft.

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Firma IFOsoft získala certifikát pre IS DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Kontrola xml formátov

TeamViewer v11

novaPDF x86

novaPDF x64

Školenia

* Správa registratúry

* Mzdová agenda.

* Evidencia majetku.

Úvod

Mimoriadne opatrenie

Vážení zákazníci,
v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy koronavírusom vedenie spoločnosti IFOsoft s. r. o. rozhodlo od 16.3.2020 do odvolania o obmedzení osobného kontaktu so zamestnancami našej spoločnosti.

Cieľom opatrení je chrániť zdravie nielen našich zamestnancov, ale rovnako všetkých ostatných návštevníkov v našej spoločnosti.

Na Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru Vám radi zodpovieme elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese ifosoft@ifosoft.sk. V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle: www.ifosoft.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

* 07. 09. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP05 pre verziu V22.01 Popis úprav - volebné zoznamy.

22. 07. 2022 Update SP04 pre program Mzdy V 22.01
SP04 pre verziu V22.01 - Popis úprav.

* 13. 07. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP04 pre verziu V22.01 Popis úprav.

* 30.04.2022 - doplnená aktualizácia meračov/ 24.04.2022 Update SP02 pre modul BYTY V 22.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V22.01

11. 04. 2022 Update SP03 pre program Mzdy V 22.01
SP03 pre verziu V22.01 - Popis úprav.

* 08. 04. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP03 pre verziu V22.01 Popis úprav.

* 07. 04. 2022 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V22.01
SP01 pre verziu V22.01 Popis úprav.

05.04.2022 Update SP02 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 22.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V22.01

29.03.2022 Update SP01 pre modul BYTY V 22.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V22.01

24.03.2022 Update SP01 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 22.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V22.01

24. 03. 2022 Update SP02 pre program Mzdy V 22.01
SP02 pre verziu V22.01 - Popis úprav.

11. 02. 2022 Automatická aktualizácia softvéru na pokladniciach EURO 50 a 150
- Bližší popis úprav.

04. 02. 2022 Update SP01 pre program Mzdy V 22.01
SP01 pre verziu V22.01 - Popis úprav.

* 22. 11. 2021 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V21.01
SP02 pre verziu V21.01 Popis úprav.

17.11.2021 Update SP06 pre program Mzdy V 21.01
SP06 pre verziu V21.01 - Popis úprav.

18.10.2021 Update SP02 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 21.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V21.01

24.09.2021 Update SP05 pre program Mzdy V 21.01
SP05 pre verziu V21.01 - Popis úprav.

27.07.2021 Update SP04 pre program Mzdy V 21.01
SP04 pre verziu V21.01 - Popis úprav.

12.07.2021 Update SP04 pre modul BYTY V 21.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V21.01

* 31. 05. 2021 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V21.01
SP01 pre verziu V21.01 Popis úprav.

18.05.2021 Update SP03 pre program Mzdy V 21.01
SP03 pre verziu V21.01 - Popis úprav.

03.05.2021 Update SP03 pre modul BYTY V 21.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V21.01

22.03.2021 Update SP02 pre modul BYTY V 21.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V21.01

12.03.2021 Update SP02 pre program Mzdy V 21.01
SP02 pre verziu V21.01 - Popis úprav.

24.02.2021 Update SP01 pre program Ekonomická agenda pre podnikateľov V 21.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V21.01

22.02.2021 Update SP01 pre modul BYTY V 21.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V21.01

01.02.2021 Update SP01 pre program Mzdy V 21.01
SP01 pre verziu V21.01 - Popis úprav.

Odmena člena a zapisovateľa volebnej komisie. Postup.

* Zmena názvu a právnej formy spoločnosti IFOsoft
Spoločnosť IFOsoft verejná obchodná spoločnosť so sídlom Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČ DPH: SK 2020518918, IČO: 31666108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sr, vložka č. 64/P informuje o zmene obchodného mena a právnej formy spoločnosti.

Deň zmeny: 21.01.2016
Nový názov: IFOsoft s.r.o.
Nová právna forma: s.r.o.
Nový zápis do OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32314/P
Ostatné identifikačné údaje spoločnosti IFOsoft s.r.o. ostávajú nezmenené.

webdesign a správa • miskerik.sk